Mellebrons Flugfiskesällskap - MFFS

Mellebrons flugfiskesällskaps absoluta favorit.

MellebroMusen
Krok **
Tråd *****
Hackel ******
Kropp ******
Ribbing *******
Vingar *****

Denna fluga är den absolut bästa precis runt Mellebron och därför finns inte bindbeskrivning med här.