Bakgrundsbilder

Här finns några bilder tagna av oss i sällskapet.
Det är OK att låna dessa för att ha som skrivbordsunderlägg.
Men tänk på att du bara får använda bilderna för privat bruk.

Copyright och upphovsrätt och allt sånt är att tänka på här.

1600x1200  1024x768   800x600

1600x1200  1024x768  800x600

800x600

800x600

1600x1200  1024x768  800x600

1600x1200  1024x768  800x600

PC med Windows
Enklaste sättet för att använda bilderna som skrivbordsunderlägg är att klicka på den storlek du vill ha, då öppnas
bilden. Högerklicka då bilden och välj använd som skrivbordsunderlägg.

MAC (från MAC OS8 tror jag)

Spara bilden på ditt skrivbord, leta fram rubriken "Inställningar" under applelmenyn.
Välj "Skrivbordsbilder" Klicka "Välj en bild" välj rätt bild. Klicka "Använd" nu ligger bilden
som skrivbordsbakgrund.

 

Till startsidan!